Skantrae disclaimer

Algemeen

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de klanten en potentiële klanten. Skantrae besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door Skantrae.

Auteursrecht voorbehouden

Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skantrae openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze website.

Verwerking van persoonsgegevens

Skantrae gaat zorgvuldig om met klantgegevens en zal deze niet verstrekken aan derden. Skantrae en haar dealerorganisatie gebruiken de (persoons)gegevens alleen voor het vrijblijvend informeren over de producten en diensten van Skantrae.


Augmented Reality App

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de bouw en de inhoud van de Skantrae deuren app. Ondanks de constante zorg en aandacht die Skantrae BV en de makers van deze app aan de samenstelling van deze app hebben besteedt, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Skantrae BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van app of van de op of via de app ter beschikking gestelde informatie.

Skantrae BV behoudt zich het recht voor om de informatie in deze app regelmatig aan te vullen of te wijzigen zonder enige kennisgeving.

Afbeeldingen en kleuren

De getoonde afbeeldingen zijn een digitale weergave van het product. De afgebeelde kleuren kunnen op uw scherm afwijken van de werkelijkheid. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de getoonde afbeeldingen met betrekking tot uitvoering en kleur.

Intellectueel eigendom

Deze app met alle onderdelen daarvan, zoals beelden, logo en teksten zijn eigendom van Skantrae BV.


Bekijk onze brochures

Meer weten? Vraag onze brochures en prijslijsten aan of bekijk en download ze online!

Laat zien

Service, hulp en advies

Skantrae neemt uw deurenklus graag uit handen met diverse services. Of bekijk onze instructievideo's en handleidingen.

Meer informatie