Ontvang €50,- cashback op uw eerste Skantrae order van 500 euro of meer via MetisPro

Is jouw order geplaatst? Vraag jouw € 50,- cashback aan via de onderstaande button.

Actievoorwaarden

1    De actie is geldig op uw eerste bestelling via MetisPro in de periode van 1 september t/m 31 december 2023. Dit betekent dat uw order in deze periode geplaatst moet zijn bij uw dealer via MetisPro. Tot en met uiterlijk 28 februari 2023 kunt u de aankoopgegevens registreren via ons online registratieformulier op skantrae.com/metis_pro. 

2    Bestellingen die niet via het MetisPro platform zijn besteld zijn uitgesloten van de actie.

3    Bestellingen die voorafgaand aan de actieperiode zijn geplaatst en in de actieperiode zijn uitgeleverd/gefactureerd, zijn uitgesloten van de actie.

4    Uitsluitend geregistreerde aankopen - middels ons online registratieformulier - vergezeld van een kopie van het aankoopbewijs worden in behandeling genomen. Mocht u gedurende de inzendtermijn niet tijdig beschikken over een factuur (bijv. bij bestel- en/of maatwerkdeuren) dan volstaat het insturen een orderbevestiging. De uitkering zal echter pas dan plaatsvinden nádat de deuren aan u zijn uitgeleverd. 

5    Deze actie geldt voor alle Skantrae producten die via het MetisPro platform worden besteld met een minimum bruto order waarde van €500,- excl. BTW.

6    Uitbetaling van de actiekorting geschiedt uitsluitend indien gegevens compleet zijn ingevuld en registratie is voorzien van een gespecificeerde aankoopfactuur van een officiële Skantrae dealer (deurspeciaalzaken, hout- en bouwmaterialenhandel).

7    Uit de ingezonden factuur moet blijken welke Skantrae deuren zijn aangeschaft, de aanschafprijs, de gegevens van de Skantrae dealer en de besteldatum. 

8    De tenaamstelling op de factuur en de tenaamstelling op het online registratieformulier moeten overeenkomen. Uitkeringen kunnen uitsluitend plaatsvinden op tenaamstelling zoals op aankoopfactuur is geregistreerd. 

9    Per Skantrae order kan slechts één uitkering plaatsvinden.

10    Onvolledige inzendingen, onjuiste inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden én inzendingen na de uiterste inzenddatum van 28-02-2023 worden niet in behandeling genomen. 

11    Het cashbackbedrag wordt uiterlijk een maand nadat Skantrae de online registratie met kopie aankoopbewijs heeft ontvangen en goedgekeurd, uitgekeerd. In geval van bestel- en/of maatwerkdeuren zal het cashbackbedrag pas worden uitgekeerd nádat de deuren aan u zijn geleverd. De actie wordt uitsluitend toegekend aan inzendingen met een Nederlands bankrekeningnummer.

12    Het door Skantrae teruggestorte bedrag is inclusief BTW*.
* Voor bedrijven geldt dat u de btw-aftrek in uw eigen aangifte dient te corrigeren voor het bedrag dat is inbegrepen in het bedrag van de cashback (21/121e deel).  

13    Actie is niet geldig in combinatie met andere Skantrae acties en geldt niet voor projectorders.

14    Medewerkers, dealers en medewerkers van dealers van Skantrae B.V. zijn uitgesloten van deelname.

15    Persoonlijke gegevens zoals NAW-gegevens worden door Skantrae B.V. uitsluitend gebruikt voor actieregistratie en verder uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze actie. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en niet misbruikt voor reclamedoeleinden.

16    Skantrae B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor ingezonden documenten en bijlagen op misbruik te onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen als misbruik wordt vermoed.

17    Door deel te nemen aan deze actie en door de documenten en bijlagen in te sturen, verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden en verklaart hij/zij de verzochte informatie correct en naar waarheid te hebben ingediend.  

18    Skantrae B.V. en derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uit de actie voortvloeiende handeling en/of kosten van de deelnemer. Skantrae B.V. en derden kunnen bovendien niet aansprakelijk worden gesteld door (of namens) de deelnemer voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door of op enige wijze verband houdend met deze actie, waaronder het niet of niet tijdig verstrekken van het cashbackbedrag.

19    Skantrae B.V. behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie eerder te beëindigen. Skantrae B.V. is in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook.

20    Skantrae B.V. is te allen tijde gerechtigd deelname van deelnemers aan de actie te beëindigen, zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de betreffende deelnemer op schadevergoeding, een vervangend product of actie, in welke vorm dan ook.