Skantrae MVO jaarverslag 2017Skantrae vindt dat we aan onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere stakeholders moeten kunnen uitleggen hoe we omgaan met toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen en hoe we daar nu al op inspelen. De wereld waarin we leven en het besef dat niet alles onuitputtelijk beschikbaar is, wordt gelukkig steeds belangrijker en deze onderwerpen krijgen steeds meer aandacht. Want naast een goede financiële prestatie is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) erg belangrijk voor de continuïteit van ons bedrijf.

Wij hebben de ambitie om verder te groeien, maar wel op een verantwoorde manier. Dat is precies de reden waarom we vorig jaar ons eerste MVO Jaarverslag hebben opgesteld en daar nu een vervolg aan geven met het verslag over 2017.

MVO

FSC® en PEFC keurmerken

Hout is een prachtig natuurproduct dat zichzelf vernieuwt mits er op verantwoorde manier met de bossen wordt omgegaan. FSC en PEFC zien hierop toe en zijn binnen onze branche dan ook belangrijke keurmerken. Met 50% FSC of PEFC gecertificeerd hout in 2007, ongeveer 90% in 2010 en zelfs 98% in 2017 werkt Skantrae al jaren aan het verduurzamen van haar producten. Onze ambitie is om in de komende jaren alleen nog maar gecertificeerd hout te gebruiken, hiervoor zijn we hard op zoek naar geschikte alternatieven.

Skantrae MVO jaarverslag

Meer weten over hoe wij ons MVO-beleid vorm geven? Lees ons MVO jaarverslag waarin we in heldere taal uitleggen hoe wij willen omgaan met toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen.

Update: Inmiddels hebben we een MVO beleid opgesteld vanuit Deli Home.